Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
92
Tuần này:
209
Tháng này:
491
Tất cả:
202165

Thưa quý vị và các bạn!

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, trong thời kì mới thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt kết quả cao, vừa qua Quốc hội đã công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc HĐND các cấp là sự kiện chính trị trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại Hội Đại Biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng đất nước và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đồng thời các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta, trước tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, thực hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta.

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử theo quy định của Pháp luật, mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi mình cư trú.

Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu cử ở mỗi cấp, trực tiếp đi bỏ phiếu là thể hiện ý chí và là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc.

Khi đi bỏ phiếu cử tri hãy sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành Pháp luật, bản lĩnh, kiên cường.

Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, có trình độ văn hóa chuyên môn tốt, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để bầu làm đại biểu quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lao động, học tập và sản xuất, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
                                                                                Tác giả: Lê Xuân Nam - VH-XH xã Hợp Lý