Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
128
Hôm qua:
92
Tuần này:
220
Tháng này:
502
Tất cả:
202176
 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Xà HỢP LÝ                                       Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                                                                               

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

 

 

Ghi chú

1

Hà Xuân Tâm

Bí thư đảng ủy

01693389667

 

 

3

Nguyễn Sỹ Chức

PCT UBND

0975153074

 

 

4

Bùi Ngọc Quyền

Phó bí thư đảng ủy

01223365431

 

 

5

Hoàng Ngọc

Công chức tư pháp

 

 

 

6

Nguyễn Hữu Bình

CT HCCB

 

 

 

7

Nguyễn Văn Hải

Q.Bí thư đoàn TN

 

 

 

8

Trần Văn Quang

CT UBMTTQ

01678267945

 

 

9

Phạm Thị Toan

CT HLHPN

0976259180

 

 

10

Trần Hữu Hiệp

CT HND

01294016845

 

 

11

Lê Thị Huệ

CC VP-TK

01658205875

 

 

12

Phạm Đình Nam

CT UBND XÃ

0982093319

 

 

13

Nguyễn Nguyên Nghiêm

Văn hóa-xã hội

0974966745

 

 

14

Lê Thị Huyền

Tài chính-kế toán

0987424230

 

 

15

Lê Thị Huệ

Văn phòng-Thống kê

01685506864

 

 

16

Trịnh Trọng Kiên

Địa chính-xây dựng

0904773585

 

 

17

Lại Văn Đạt

Tư pháp-hộ tịch

0917884080

 

 

18

Lê Xuân Nam

Văn hóa- xã hội

 

 

 

19

Trần Xuân Hoàn

PCT HĐND

 

 

 

20

Lê Xuân Long

Phó trưởng công an

 

 

 

Hợp Lý, ngày 28  tháng 11 năm 2017

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN